Matter og AP Pension indgår nyt samarbejde om bæredygtig pension.

4 grunde til at din pension ikke skal investeres i tobak

I det meste af den vestlige verden er de negative konsekvenser af tobak velkendte. Regeringer verden over anerkender, at der bør gøres mere ved de problemer, salg og brug af tobak skaber. I mange lande er reglerne og lovene omkring tobak allerede blevet strammet.

På trods af det investeres og tjenes der stadig mange milliarder på tobaksindustrien hvert år. I vores screening af Danmarks 13 største pensionsselskaber ses det, at hvert pensionsselskab i gennemsnit har investeret i 19 tobaksfirmaer - inklusiv de fem største i verden.

I denne blogserie: Exclude, please er det vores mål at gøre danske pensionskunder mere opmærksomme på, hvad deres penge faktisk er investeret i, og hvorfor Matter vælger at ekskludere en lang række industrier.

Ikke så overraskende er der mange gode argumenter for at droppe investeringerne i tobak. De helbredsmæssige konsekvenser kender de fleste, mens rigtig mange ikke har tænkt på de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med tobaksindustrien.

Læs med her og find ud af, om du synes, det er acceptabelt, at din pension investeres i tobak.

  1. Tobak er skyld i syv millioner dødsfald om året

De sundhedsskadelige konsekvenser i forbindelse med tobak er efterhånden velkendte. Rygning skader stort set alle organer i kroppen, er skyld i følgesygdomme og nedsætter helbredet generelt. Tobak er ikke sundt uanset, hvordan man ser på det. Ifølge Tobacco Free Portfolios er tobak skyld i syv millioner dødsfald! Og ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er rygning skyld i flere dødsfald i USA end HIV, overdoser, alkohol, motorcykelulykker og våbenrelaterede dødsfald tilsammen. Det skyldes blandt andet, at rygning øger risikoen for hjertekarsygdomme to til fire gange og, at risikoen for at udvikle lungekræft er 25 gange så stor for rygere som for ikke-rygere.

Tobaksindustriens etiske opførsel kan også diskuteres. Indtil for nylig benægtede nogle af verdens største tobaksfirmaer stadig, at rygning er afhængighedsskabende. Internt har firmaerne altid selv vidst, at det, folk bliver afhængige af, er den kemiske sammensætning af cigaretterne. Uden nikotin er der ingen tobaksindustri, og så kan man spørge sig selv, om forbrugeren helt alene er ansvarlig for deres forbrug og afhængighed.

Hvis man ser på, hvem størstedelen af rygere udgør, er det unge mennesker fra de lavere sociale lag og udviklingsland. Tobaksindustrien har mere frie tøjler lovgivningsmæssigt til at målrette deres markedsføring mod unge mennesker i udviklingslandene, hvor viden om konsekvenserne i forbindelse med rygning heller ikke er særligt udbredt. En kombination af lavt uddannelsesniveau, fattigdom og målrettet markedsføring gør, at mange mennesker i udviklingslandene ikke er i stand til at tage en fuldt ud informeret beslutning om deres forbrug.

Hos Matter mener vi ikke, at den finansielle verden bør støtte en industri, der snart har dræbt en milliard mennesker – alene i dette århundrede.

  1. Du og jeg betaler den dyre regning

Rygning lægger et enormt pres på den globale økonomi, specielt i Europa og Nordamerika. Et studie, lavet af CDC i 2014, viser, at for hver 10 dollars der bliver brugt i den amerikanske sundhedssektor, går 90 cent til udgifter relateret til rygning. Ud fra en række undersøgelser, har forskere kunne konkludere at 8,7 % af alle økonomiske midler der bruges i sundhedssektoren, går til tobaksrelaterede sygdomme. Det er 170 milliarder dollars årligt, hvor langt størstedelen betales af det offentlige.

Tobaksindustrien stilles altså ikke ansvarlig for de syv millioner dødsfald, den er skyld i hvert år. I stedet skubbes ansvaret over på regeringer, den private sundhedssektor og den globale økonomi, der skal tage sig af de fatale konsekvenser, rygning har.

I et forsøg på at estimere de globale omkostninger i forbindelse med rygning, har World Health Organisation (WHO) og American Cancer Society lavet et studie, der anvender data fra 152 lande, der repræsenterer 97% procent af verdens rygere. Studiet viser, at rygning kostede verdensøkonomien mere end 1,4 billioner dollars i 2012. Det svarer til en tyvendedel af, hvad der blev brugt i sundhedssektoren, hvor næsten 40% af byrden falder på udviklingslandene.

  1. Tobaksproduktion skader miljøet

Mange er slet ikke klar over, hvor skadelig produktionen af tobak er for miljøet. I 2011 blev 4,2 millioner hektar land afgivet til at gro tobak – det er næsten 1% af den jord, der kan dyrkes globalt. I dag nedlægges der stadig 200.00 hektar land årligt til fordel for tobaksindustrien, og nedlægning af skov til fordel for tobaksindustrien har enorme konsekvenser for miljøet. Blandt andet vandforurening, nedsat biodiversitet og en stigning af CO2. For at tobaksplanten kan vokse anvendes kemikalier, såsom pesticider, der kan være skyld i forurenet drikkevand og udtømme jordens næringsstoffer.

Selve fremstillingen af cigaretter producerer flere ton affald hvert år, hvor størstedelen ikke kan genbruges. Derudover er cigaretskodder det affald, der smides mest i naturen globalt, og tomme cigaretpakker er skyld i 1,8 millioner ton affald årligt.

  1. Tobaksindustrien accepterer børnearbejde

En stor del af den tobak, der produceres i dag, er med stor sandsynlighed produceret af børnearbejdere. Over de sidste fem år har organisationen, Human Rights Watch, undersøgt arbejdsforholdene i nogle af verdens største tobaksfirmaer. Ingen af de tobaksfirmaer, der er undersøgt, forbyder børn at arbejde i direkte kontakt med tobak. Mange af de børn, der blev interviewet i forbindelse med undersøgelsen, har beklaget sig over symptomer, der har forbindelse til nikotinforgiftning og overeksponering.

Human Rights Watchs resultater bekræfter blot hvad mange forskere og NGO’er allerede har fundet ud af - hvilket indikerer, at sundhedsfarligt børnearbejde, dårlige arbejdsforhold og andre seriøse brud på menneskerettighederne er til stede overalt i tobaksindustriens forsyningskæde.

Hvorfor investerer pensionsselskaber så stadig i tobaksindustrien?

Når man ser på fakta og de negative konsekvenser, kan man undre sig over, hvorfor pensionsselskaber stadig investerer dine pensionskroner i branchen. Selvom nogle få allerede har ekskluderet tobaksindustrien i deres porteføljer, er det desværre ikke tilfældet overordnet set.

Det gængse argument for ikke at ekskludere skadelige industrier er, at pensionsselskaberne skal gøre, hvad der er i deres kunders bedste interesse. Tidligere har aktier i tobak givet afkast, og derfor kan eksklusion af tobaksindustrien skade afkastet. Det er korrekt, at tobaksindustrien har givet gode afkast de sidste 15 år, men kan vi være sikre på, at det fortsætter? Ingen kan forudsige, hvor profitabelt det er at investere i tobaksindustrien i fremtiden.

Nogle pensionsselskaber argumenterer også for, at det bedre kan betale sig at gå i dialog med tobaksfirmaerne og fortælle dem, at de skal forbedre deres praksis fremfor at frasælge – det er kaldes at tage ”aktivt ejerskab”. At gå i dialog med virksomhederne kan være et magtfuldt redskab til at få virksomheder til at ændre praksis (læs mere i vores blogindlæg om aktivt ejerskab her), men det er svært at se, hvordan tobaksindustrien kan forbedres markant gennem dialog. Den eneste måde, hvorpå konksekvenserne for tobak kan minimeres, er ved at ændre kerneproduktet – og kommer det mon til at ske, fordi pensionsselskaberne indsender et ønske om det?

Eksklusion og frasalg af tobak skaber størst impact

Pensionsselskaberne kan gøre den største forskel gennem eksklusion og frasalg af aktier i tobaksselskaber. Vi er klar over, at det er en længere proces før frasalg i tobaksindustrien, får konsekvenser, men det kan have enorm effekt at frasælge. Det har taget mange år at oplyse folk om konsekvenserne ved tobak. Og det samme kan ske, hvis pensionsselskaber og investorer begynder at frasælge tobaksaktier. Hver gang en investor frasælger tobaksaktier, presser det andre investorer og samfundet til at tage afstand fra tobaksindustrien, og det er et stort skridt på vejen.

Læs også vores debatindlæg i Børsen fra den 8. februar 2019: ”Nej tak til investering i cigaretter”

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close