Matter og AP Pension indgår nyt samarbejde om bæredygtig pension.

Hvad gør en pension bæredygtig?

Bæredygtighed er noget mange forbinder med at slukke for lyset, tage cyklen og sortere affald. Men din pensionsopsparing kan også skabe bæredygtig omstilling.

En positiv forskel

Pensionsopsparinger investeres typisk i lån til og aktier i virksomheder, uanset hvilket pensionsselskab, man er tilknyttet. Din opsparing hjælper dermed en række forskellige selskaber med at drive deres forretning, og dine penge finansierer altså de industrier, de er investeret i. I Danmark har vi nogle af verdens største pensionsopsparinger, og det er derfor langt fra ligegyldigt, hvad dine penge investeres i.

Vidste du f.eks., at alle danske pensionsselskaber i dag investerer meget mere i udvidelsen af olie, kul og gas end de burde, hvis vi skal bremse klimakrisen. Og som pensionskunde har du ikke noget at skulle have sagt.

Det vil vi gerne lave om på.

Hos Matter har vi sammen med Skandia skabt en bæredygtig pensionsordning, hvor dine penge investeres ud fra tre overordnede principper:
Vores investeringsprincipper

Din pension skal ikke investeres i hvad som helst

1.

Slut med investeringer i skadelige selskaber

Ingen investeringer i selskaber der producerer fossile brændstoffer, våben eller tobak.

2.

Højere krav til etik og ansvarlig virksomhedsdrift

Dine penge investeres med størst muligt hensyn til menneskerettigheder og ansvarlig virksomhedsdrift.

3.

Flere bæredygtige investeringer

Fere af dine penge investeres i selskaber, der producerer grøn energi, reducerer affaldsproduktion og producerer medicin og sundhedsudstyr.

Hvordan har Matter og Skandia udvalgt investeringerne?

Sammen med Skandia sikrer vi bæredygtighed og ansvarlighed ved grundigt at screene de virksomheder, din pension investeres i. Vi har defineret en liste over investeringskriterier, baseret på gældende internationale aftaler, herunder bl.a. FN’s 2030 mål for bæredygtig udvikling. Vi ekskluderer aktivt skadelige virksomheder og inkluderer selskaber, der bidrager til bæredygtig udvikling.

Matter står for at scanne markedet for investeringer, der kan leve op til bæredygtighedskravene, mens Skandia foretager selve investeringerne, og løbende arbejder for at sikre det højest mulige afkast.

Der er en række emner, som Skandia og Matter undgår investeringer i. Først og fremmest frasorterer vi alle selskaber, der producerer våben, tobak og fossile brændstoffer, og vi undgår virksomheder, der ikke respekterer menneskerettigheder eller f.eks. dømmes for korruption. Desuden får du også flere investeringer i virksomheder, der arbejder med grøn energi, sundhed og miljøteknologi. Kort sagt har vi - i så høj grad som muligt - udvalgt investeringer, der ligger op ad FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Fossile brændstoffer er særligt vigtige for os at undgå, fordi danske pensionsselskaber i dag overinvesterer så kraftigt i olie, kul og gas, at danskere i gennemsnit ejer 4-5 gange mere fossilt brændstof, end energiselskaberne overhovedet må udvinde, hvis vi skal undgå en global klimakatastrofe. Dette er ikke nogen nyhed, og blandt mange kritikere af investeringer i fossile brændstoffer er lederen af Englands Centralbank, Mark Carney, der advarede imod investeringer i kul og olie allerede i 2014.

Der er desværre mange, der i dag taler om bæredygtighed, uden at tage udfordringen seriøst. Vi vil derfor gerne være helt gennemsigtige, og lade dig selv få syn for sagen, så du kan se hvad vi investerer i og hvilken forskel, det gør. På vores digitale platform, som du finder under ”Min Oversigt” i højre hjørne, kan du se præcis hvor meget CO2 og affaldsproduktion, du undgår ved at investere bæredygtigt, ligesom du kan få et overblik over alle de selskaber, dine penge er investeret i. Du kan selvfølgelig også se din opsparing, forsikringer, osv., men det er der jo ikke noget nyt i.

Vi er ikke perfekte!

Men vi prøver. Vi arbejder for bæredygtighed og ansvarlighed ved grundigt at screene de virksomheder, din pension investeres i. Dette gør vi med hjælp fra data om virksomheders klima- og miljøpåvirkning, samt analyser foretaget af NGO’er og verdens førende ansvarlige investorer. Da alle vores analyser afhænger af kvaliteten af den data, vi anvender, kan der opstå situationer, hvor en uønsket investering slipper igennem vores filter, og ind i den fond, dine penge investeres i.

Datakvalitet er én ting. En anden ting er virkeligheden på verdens finansmarkeder. For at Skandia skal kunne skabe en investeringsfond, der møder en række finansielle krav, er det nødvendigt at investere bredt, og det medfører nogle kompromisser. Bl.a. vil en del af dine penge blive investeret i selskaber i den finansielle sektor, der ikke nødvendigvis bidrager aktivt til en bæredygtig omstilling, ligesom du også vil se at du har penge investeret i større teknologivirksomheder. Desuden er det muligt at et af de selskaber dine penge investeres i f.eks. fusionerer med et andet, så der pludselig er et firma i din portefølje af investeringer, der ejer olie eller producerer våben. Hvis det sker, skal du nok få besked, og så vil vi gøre alt hvad vi kan for at finde et alternativ sammen med Skandia.

Bæredygtighed så billigt som muligt

Til gavn for verden og din økonomi

Noget for pengene

I sidste ende handler det om at balancere hensynet til bæredygtighed med hensynet til din privatøkonomi. Det skal kunne betale sig at skabe bæredygtig omstilling med sin pension, og derfor har Skandia sammensat dine bæredygtige investeringer ved hjælp af eksisterende fonde - såkaldte ETF’er. Dette hjælper med at holde investeringsomkostningerne nede, hvilket gavner dit afkast.

Det er dog langt fra simpelt at kombinere bæredygtighedshensyn og ETF-investeringer. Da én fond indeholder mange aktier (og obligationer), er det meget typisk, at én eller flere af disse aktier ikke er acceptable i vores bæredygtighedsoptik. Vi screener derfor mange fonde fra, fordi vi ikke kan fjerne det enkelte firma fra fonden.

Modsat de fleste danske pensionsselskaber, vil vi MEGET gerne i dialog med dig om, hvad du synes, dine penge bør investeres i, og hvad du synes, vi burde undgå. Vi kan selvfølgelig ikke love, at dine ønsker kan imødekommes, men dine input gør os klogere til næste gang, vi sammen med Skandia rydder op i fonden.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close